این بخش تستی میباشد و ممکن است تاریخ ها اشتباه باشد

اطلاع رسانی جلسات اردیبهشت و خرداد

تمامی تاریخ های ذکر شده قطعی نیست و در مهیا بودن دو شرط برگزار میگردد .

1.حد نصاب تعداد شرکت کنندگان.

2.مدرس شرایط تدریس رو داشته باشد .

دوره های اردیبهشت ماه

دوره دستیار دندانپزشک اردیبهشت

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره فیزیوتراپی اردیبهشت ماه

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره های خرداد ماه

دوره سونوگرافی خرداد

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره تجهیزات عمومی بیماستان خرداد

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره تکنسین داروخانه

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره تکنسین لیزر پوست خرداد

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره لابراتوار دندانسازی خرداد

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره پرسلن خرداد

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره لمینت ثابت خرداد

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره cad-cam خرداد

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره snap on smil خرداد

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی

دوره ایمپلنت خرداد

جلسات تئوری آنلاین
جلسات عملی