وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
5700000 تومان
شروع کنید
یا

سرفصل ها رئوس مطالب

 1. شناخت آناتومی دهان و دندان
 2. آشنایی با انواع پودرها
 3. ابزارها و وسایل
 4. تکنیک ها
 5. تک کرون قدامی و تک کرون خلفی

اهداف

هدف کلی:

هدف کلی:

 1. بالا بردن توانایی در حیطه پودرگذاري در دندانسازی

اهداف جزئی:

 1. آشنایی با آناتومی دهان و دندان و عضلات مرتبط
 2. آشنایی با تجهیزات پودرگذاري در دندانسازي
 3. آشنایی با تکنیک های پودرگذاری در دندانسازی

الزامات

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ