وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
8/890/0000 تومان
شروع کنید

سرفصل ها رئوس مطالب

1.شناخت آناتومی دهان و دندان

  • ساختار دندان
  • سطوح دندان
  • خطوط آناتومیکی دندان

2.آشنایی با لمینت های مختلف در دندانسازی

  • تهیه لمینت با گچ رفرکتوری
  • لمینت با دستگاه

3.آشنایی با تجهیزات لمینت گذاری در دندانسازی

  • کوره
  • ابزار

4. مراحل لمینت گذاری

  • ساخت لمینت روی گچرفرکتوری
  • پودرگذاری

5. بخش عملی لمینت گذاری

اهداف

هدف کلی:
1.بالابردن توانایی درحیطه کاربری لمینت در دندانسازی
اهداف جزئی:
1.آشنایی با آناتومی دهان و دندان و عضلات مرتبط
2.مراحل لمینتگذاری
3.انواع لمینت و متریال آن