وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2/500/000 تومان
شروع کنید

سرفصل دوره:

برنامه نویسی Programming

 • زبان برنامه‌نویسی(Programming language)
 • کد در برنامه‌نویسی
 • چرا باید برنامه نویسی را یاد بگیرم؟
 • تفاوت انسان و ماشین

مقدمات و اطلاعات پایه

 • زبان ماشین (Machine Language)
 • سیستم عامل (operating system)
 • زبان تفسیری (Interpreted Language)
 • تفاوت زبان تفسیری و کامپایلری
 • سینتکس syntax

چرا پایتون ؟

 • تاریخچه زبان برنامه نویسی پایتون
 • مقدمه پایتون
 • مقایسه زبان ها
 • کاربرد ها

نصب پایتون و آماده سازی

 • نصب پایتون
 • مفسر پایتون
 • آشنایی با محیط زبان برنامه نویسی پایتون
 • نمایش متغیر ورودی و خروجی
 • اولین برنامه پایتون
 • تفاوت ورژن ها
 • پکیج منیجر pip
 • نصبIDE
 • Python – IDE  تبدیل به VSCode
 • نصب افزونه ها
 • تفاوت زبان با پیاده سازی
 • ماشین مجازی پایتون

آغاز کار با پایتون

تفاوت فضای batch و shell      

● دستورات input و print

متغیر ها (variables)

 • انواع Data type 
 • متغیر و دستور انتساب
 • حساب
 • تابع print و رشته های تک-نقل و دو-نقل
 • رشته های سه-نقل
 • گرفتن ورودی از کاربر
 • مفهوم Null
 • تعریف و قوانین نام گذاری متغیر های مختلف
 • تغییر و جابجایی متغیر ها
 • ( RAM )فضای ذخیره متغیر

رشته (String) در پایتون

 • رشته چیست؟
 • ساخت یک رشته در پایتون
 • دسترسی به کاراکترهای درون یک رشته در پایتون
 • دست‌کاری یا بروزرسانی رشته
 • ‌ عملیات مجاز بر روی رشته‌ها
 • کاراکترهای ویژه
 • پیکربندی رشته‌ها برای چاپ با استفاده از متد  Format

توابع ریاضی و قیاسی

 • توابع () max4  و () min
 • تابع ()pow
 • =! , == , =< , >
 • توابع چهارگانه
 • توان و پیمانه

دستورات کنترل

 • دستورات کنترل
 • دستور if
 • دستوراتif , else , elif   و if ,else
 • دستورات while
 • دستور for
 • تکرار پذیر ، لیست و تکرارگر
 • انتساب افزوده
 • تکرار با دنباله، رشته فرمت
 • تابع داخلی  range: نگاهی عمیق تر
 • استفاده از Decimal  برای مقادیر پولی
 • دستورات break و continue در پایتون
 • مفاهیم AND , OR
 • ساخت switch  در پایتون
 • مفهوم Not

حلقه و تکرار

 • تابع For
 • تابع while 
 • ترکیبات حلقه
 • دستور continue

ساختمان داده

 • مفهومlist
 • توابع list
 • مفهومdictionary
 • توابعdictionary
 • مفهومtuple
 • توابعtuple
 • کار با String
 • ترکیب ساختمان داده و حلقه

تابع (Function)

 • تعریف تابع
 • تابع چند پارامتری
 • تولید اعداد تصادفی
 • مورد پژوهشی:بازی شانس
 • تابعی که متعلق به یک شی است
 • متغیر local  و global
 • فراخوانی تابع

کار با کتابخانه های استاندارد

 • کتابخانه ی استاندارد پایتون
 • فراخوانی کامل یک کتابخانه
 • فراخوانی یک تابع از یک کتابخانه
 • کتابخانه math
 • توابع ماژول math
 • pip نصب کتابخانه جدید با استفاده از

لیست و تاپل

 • لیست
 • تاپل
 • بازکردن دنباله
 • برش زدن دنباله
 • دستور del
 • پاس کردن لیست به تابع
 • مرتب سازی لیست
 • جستجوی دنباله
 • دیگر متدهای لیست
 • دیگر متدهای لیست
 • شبیه سازی پشت با لیست
 • لیست ساز
 • عبارت مولد
 • فیلتر،نگاشت،وکاهش
 • دیگر توابع پردازش دنباله
 • لیست دو بعدی
 • مدخلی بر داده پردازی:شبیه سازی و مجسم سازی
 • نمودار شبیه سازی های مختلف پرتاپ تاس
 • مجسم سازی فراوانی و درصد پرتاب تاس

فایل و استثنا

 • مقدمه
 • فایل
 • پردازش فایل متنی
 • نوشتن در فایل متنی،آشنایی با دستور with
 • خواندن داده از فایل متنی
 • سریال سازی با JSON
 • تمرکز بر امنیت: سریال سازی و نا سریال سازی با ماژول pickle
 • نکات دیگری درباره‌ فایل
 • مدیریت استثنا
 • تقسیم بر صفر و ورودی نامعتبر
 • دستور try
 • به دام انداختن چند استثنا در یک بلوک except
 • یک تابع یا متد چه استثناهایی صادر می کند؟
 • کدام کدها باید در یک بلوک try نوشته شوند؟
 • بلوک finally
 • صدور استثنا به صورت صریح
 • (اختیاری) واگشایی پشته و منشایابی
 • مدخلی بر داده پردازی:کار با فایل CSV
 • ماژول csv کتابخانه ی استاندار پایتون
 • بارگذاری محتویات فایل CSV در دیتافریم pandas
 • خواندن دیتاست تایتانیک
 • اجرای چند تحلیل ساده روی دیتاست
 • تایتانیک
 • هیستوگرام سن مسافران

برنامه نویسی شیءگرا

 • مقدمه
 • کلاس سفارشی
 • اجرای آزمایشی کلاس Account
 • تعریف کلاس Account
 • ترکیب:ارجاع به اشیا دیگر به عنوان اعضای کلاس
 • کنترل دسترسی به صفات کلاس
 • خواص دسترسی داده
 • اجرای آزمایشس کلاس Time
 • تعریف کلاس Time
 • نکات طراحی در تعریف کلاس Time
 • شبیه سازی صفات ((خصوصی))
 • مورد پژوهی: شبیه سازی بُر زدن و کشیدن ورق
 • اجرای آزمایشی کلاس های Card و DeckOfCard
 • کلاس Card: آشنایی با صفت کلاس
 • کلاس DeckOfCard
 • نمایش تصویر ورق با Matplotlib
 • وراثت:کلاس پایه و زیر کلاس
 • ایجاد سلسله مراتب وراثت؛ آشنایی با چند ریختی
 • کلاس پایه CommissinEmployee
 • زیرکلاس SalariedCommissinEmployee
 • SalariedCommissionEmployee
 • پردازش CommissionEmployee
 • یک نکته درباره برنامه نویسی شی محور و شی گرا
 • نوع سنجی مرغابی و چندریختی
 • بیش بارگذاری عملگر
 • اجرای آزمایشی کلاس Complex
 • تعریف کلاس Complex
 • سلسله مراتب کلاس استثنا و استثنای سفارشی
 • تاپل نام دار
 • آشنایی اجمالی با کلاس های جدید داده در پایتون3.7
 • ایجاد کلاس داده Card
 • استفاده از کلاس داده Card

پردازش زبان طبیعی :NLP

 • مقدمه
 • کتابخانه TextBlob
 • ایجاد یک شی TextBlob
 • نشانک گذاری متن به جملهو کلمه
 • برچسب گذاری اجزای کلام
 • استخراج ترکیب های اسمی
 • گرایش کاوی با با تحلیلگر گرایش پیش
 • فرض TextBlob
 • گرایش کاوی با با تحلیلگر گرایش
 • NaiveBayesAnalyzer
 • تشخیص زبان و ترجمه
 • صرف فعل: جمع سازی و مفرد سازی
 • غلط یابی و‌تصحیح غلط های املایی
 • بهنجارسازی: ریشه یابی و اشتقاق
 • فراوانی کلمات
 • استخراج تعریف ، مترادف و متضاد کلمات
 • از WordNet
 • حذف کلمات زائد
 • n-بخشی
 • مجسم سازی فراوانی کلمات با نمودار ستونی و ابر-واژه
 • مجسم سازی فراوانی کلمات با pandas
 • مجسم سازی فراوانی کلمات با ابر-واژه
 • ارزیابی خوانایی با کتابخانه Textatistic
 • شناسایی عناصر معرفه با کتابخانه spaCy
 • دیگر کتابخانه ها و ابزارهایNLPb
 • یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در برنامه های کاربردی زبان طبیعی

یادگیری ماشین:طبقه بندی،رگسیون،و خوشه بندی

 • مقدمه ای بر یادگیری ماشین
 • کتابخانه Scikit-Learn
 • انواع یادگیری ماشین
 • دیتا ست های همراه Scikit-Learn
 • مراحل یک پژوهش داده پردازی
 • الگوریتم k- نزدیک ترین همسایه
 • بارگذاری دیتاست
 • مجسم سازی دیتاست
 • تقسیم دیتاست برای آموزش و آزمایش
 • ایجاد مدل
 • آموزش مدل
 • پیش بینی کلاس ارقام
 • سنجه ی ارزیابی دقت مدل
 • اعتبار سنجی _متقابل k- لایه
 • اجرای چند مدل برای یافتن بهترین آنها
 • تنظیم فراپارامتر

نمونه مدرک

 • آموزش توسط استاد مهندس بابک مجاور

 • در پایان دوره برای شرکت کنندگان مدرکی از طرف دانشگاه آزاد صادر میشود که معتبر بوده و قابل ترجمه است

 • <<شرکت در این دوره برای عموم آزاد است و علاقه مندان بدون پیش نیاز تحصیلی یا محدودیت سنی میتوانند در این دوره شرکت کنند>>

 • <<ارائه دوره بصورت حضوری و مجازی و آنلاین میباشد>>

 •  کل دوره 24 ساعت

 • پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 10 الی 13
 • حضوری و آنلاین

 • شروع دوره 28 اردیبهشت ماه