وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2.535.000 تومان
شروع کنید

سونوگرافی پیشرفته

توجه: لطفا برای اطلاع از زمان و تاریخ شروع دوره فرم ثبت نام را پر نمائید تا کارشناسان آموزشی در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.


رئوس و سرفصل مطالب :

 • آشنایی با دستگاه سونو و افزایش کارایی کاربر
 • معرفی دستگاه داپلر
 • فیزیک دستگاه داپلر و کالر داپلر
 • آموزش تکنیک هارمونیک ایمیجینگ
 • تنظیمات و پارامترهای دستگاه داپلر و کالر داپلر
 • آموزش اندازه گیری های دستگاه داپلر
 • آموزش کاهش هزینه های ناشی از خطای کاربران
 • آموزش کاهش ریسک های پزشکی ناشی از استفاده نادرست از دستگاه های سونو

اهداف دوره:

هدف کلی :

.آموزش اصول و نحوه کارکرد دستگاه سونوگرافی به صورت تئوري و عملی همراه با دستگاه

اهداف جزئی:

 • بیان تاریخچه داپلر
 • اصول سرعت سنجی با التراسوند
 • آموزش مفاهیم مدهاي سرعت سنج
 • آموزش تکنولوژي دستگاه
 • کالر و داپلر
 • کار عملی با دستگاه در مد داپلر
 • اشکالات مرسوم در تصویربرداری
 • مشاهده مدارهای داخلی دستگاه

دوره عملی سونوگرافی پیشرفته


نمونه مدرک

Views: 1357