وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2.535.000 تومان
شروع کنید

سونوگرافی مقدماتی

توجه: لطفا برای اطلاع از زمان و تاریخ شروع دوره فرم ثبت نام را پر نمائید تا کارشناسان آموزشی در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

رئوس و سرفصل مطالب

 • آشنایی با دستگاه سونو و افزایش کارایی کاربر
 • فیزیک سونوگرافی سیاه و سفید
 • آموزش پروب
 • آموزش مدهای مختلف سونوگرافی
 • آموزش کاربری دستگاه های سونوگرافی
 • آموزش ایمنی کار
 • آموزش کاهش هزینه های ناشی از خطای کاربران
 • آموزش کاهش ریسک های پزشکی ناشی از استفاده نادرست از دستگاه های سونو

اهداف دوره:

هدف کلی:

 • آموزش اصول و نحوه کارکرد دستگاه سونوگرافی به صورت تئوری و عملی همراه با دستگاه فوق

اهداف جزئی:

 • بیان تاریخچه مربوط به دستگاه
 • اصول تولید صوت و فراصوت
 • Mode – آموزش مفاهیم مدها
 • آموزش تکنولوژي دستگاه
 • M-Mode و B-Mode
 • کار عملی با دستگاه

نمونه مدرک

Views: 1525