وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
15.024.100 تومان
شروع کنید

Cad/Cam در دندانسازی

توجه: لطفا برای اطلاع از زمان و تاریخ شروع دوره فرم ثبت نام را پر نمائید تا کارشناسان آموزشی در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

سرفصل ها رئوس مطالب

1.شناخت آناتومی دهان و دندان

2.آشنایی با تجهیزات Cad/Cam در دندانسازی و فرآیند کلی نمونه سازی

3.آشنایی بانرم افزارهای Cad/Cam دندانسازی و اسکنرهای مربوطه

4.مراحل کار با Cad/Cam در دندانپزشکی و دندانسازی

5.بخش عملی Cad/Cam شامل اسکن، تبدیل مدل فیزیکی به مدل سه بعدی، طراحی، گرفتن خروجی STL، جی کد سازی، نمونه سازی

اهداف

هدف کلی:

1.بالا بردن توانایی در حیطه کاربری Cad/Cam در دندانسازی

اهداف جزئی:

1.آشنایی با آناتومی دهان و دندان و عضلات مرتبط

2.آشنایی با تجهیزات Cad/Cam در دندانسازی

3.آشنایی با نرم افزارهای Cad/Cam در دندانسازی

Views: 1386