وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
17.533.750 تومان
شروع کنید

دستیار کنار دندانپزشک

توجه: لطفا برای اطلاع از زمان و تاریخ شروع دوره فرم ثبت نام را پر نمائید تا کارشناسان آموزشی در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

سرفصل ها رئوس مطالب

 1. مقدمه ای بر دستیاري دنداپزشکی
 2. آشنایی با تجهیزات و محیط مطب دندانپزشکی
 3. آشنایی با دهان و دندان
 4. میکروبیولوژی
 5. کنترل عفونت
 6. کنترل درد و اضطراب
 7. مواد ترمیمی
 8. پیشگیری
 9. کودکان
 10. پریو

اهداف

 1. آموزش دستیار دندانپزشک حرفه ای
 2. آشنایی دستیار با تجهیزات و مواد دندانپزشکی
 3. افزایش کارایی دستیار دندانپزشک
 4. کاهش هزینه هاي ناشی از خطاهاي کمک دندانپزشک
 5. کاهش ریسک هاي پزشکی ناشی از خطاهاي دستیار کنار دندانپزشک
 6. تامین نیاز دندانپزشکان
 7. تسهیل روند درمان

نمونه مدرک

Views: 1895