وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
17.533.750 تومان
شروع کنید

اکنون ثبت نام کنید

توجه: لطفا برای اطلاع از زمان و تاریخ شروع دوره فرم ثبت نام را پر نمائید تا کارشناسان آموزشی در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

دوره‌ آموزشی کمک‌پرستاری به شما مهارت‌های پایه و اساسی در زمینه مراقبت و کمک به بیماران و نیازمندان را آموزش می‌دهند. در این دوره‌ها، شما با مفاهیم اصولی درمان و مراقبت پرستاری آشنا می‌شوید و تکنیک‌ها و روش‌های ارائه کمک به بیماران را یاد می‌گیرید.

 • تعريف نياز، هدف، انگيزش
 • نظريات مختلف در مورد نيازهای انسان( نظريه مازلو…)
 • نيازهای انسان از ديدگاه اسلام

سرفصل مطالب آموزشی :

1-مفهوم فرآیند پرستاری

 • اهمیت
 • تعریف پرستاری
 • تعریف فرآیند پرستاری
 • اهمیت و ارزشهای استفاده از فرآیند پرستاری

2-نظریه عمومی سیستم ها

 • تعریف
 • مشخصات سیستم
 • انواع سیستم(سیستم مافوق و سیستم مادون _ باز و بسته)
 • حالت های موجود در سیستم
 • کاربرد نظریه عمومی سیستم ها در پرستاری :
 • انسان به عنوان سيستم باز
 • پرستاری بعنوان سيستم باز
 • فرآيند پرستاری بعنوان سيستم باز

3-نظريه نيازهای اساسی انسان

4-نظريه ارتباط بيمار و پرستار

 • تعريف
 • اهميت برقراری ارتباط بيمار و پرستار
 • مراحل برقراری ارتباط
 • آشنايی
  موثر واقع شدن
  خاتمه دادن
 • فرآيند ارتباط
 • عوامل موثر بر ارتباط
  مربوط به فرستنده
  مربوط به پيام
  مربوط به راه ارتباط
  مربوط به گيرنده پيام
 • عوامل موثر در برقراری ارتباط انسانی

5-شناخت مسائل بيمار و مسائل پرستاری

 • تعريف مسئله
 • تعريف راه حل
 • تصميمگيری
 • تقسيم بندی
 • شناخت مسائل پرستاری

6-مراحل فرآيند پرستاری

مرحله اول، بررسي و شناخت:
الف: گردآوری اطلاعات
انواع دادهها (عينی، ذهنی)
منابع گردآوری اطلاعات( بيمـار، بسـتگان بيمـار، پرونـده بيمار،سـاير
كاركنان تيم بهداشتی)
روشهای گـردآوری اطلاعـات(مصاحبه،مشـاهده، معاينـه، مشـاوره، و
مطالعه)
مصاحبه:

 • اجزاء مصاحبه
 • اهداف مصاحبه
 • انواع مصاحبه
 • محيط مصاحبه
 • خاتمــــــــه دادن و
  ارزشيابي مصاحبه
  معاينه
 • انواع معاينه:
 • – معاينه با نگاه
 • سمع آردن
 • معاينه با انگشتان از
  طريق لمس
 • -دق آردن
 • -اندازهگيری
 • ب) تجزيه و تحليل اطلاعات
 • مرحله دوم، تشخيص پرستاری:
 • تعريف
 • اجزا تشكيل دهنده تشخيص پرستاری
 • انواع تشخيص پرستاری
 • مرحله سوم، برنامه ريزی:
 • تنظيم هدف
 • انواع اهداف(كوتاه مدت، دراز مدت)
  قضاوت در مورد اولويتها
  طرح برنامه براي حل مسائل بيمار
  نحوه نوشتن تدابير پرستاری

مرحله چهارم، اجرای تدابير پرستاری:

 • تعريف
 • به مرحله عمل درآوردن طرح توجهات پرستاری
 • انواع اقدامات پرستاری(وابسته، نيمه مستقل، مستقل)
 • مشخص كردن عكس العملهای بيمار نسبت به توجهات پرستاری

مرحله پنجم ارزشيابی:

 • تعريف
 • انواع تدريجی و انتهايی كمی و كيفی
 • مراحل ارزشيابی
 • ابزار ارزشيابی
 • نتايج ارزشيابی

وظایف کمک پرستاری :

 • چک کردن علائم حیاتی و کنترل فشار خون بیمار
 • اندازه گیری مایعات بدن بیمار
 • چک کردن نبض و درجه حرارت بیمار
 • تسلط کامل بر اطلاعات قرص‌های بیمار و داروهای رایج
 • آشنایی با کمک‌های اولیه
 • انجام تزریقات مثل سرم یا آمپول
 • تعویض پانسمان زخم بدن فرد بیمار
 • ارائه گزارش اطلاعات بیمار به پزشکان متخصص
 • ارزیابی مراقبت از بیمار
 • توجه به نیازهای عاطفی و روانی بیمار
 • استریلیزه کردن تجهیزات
 • آماده کردن شرایط معاینات بیمار
 • مراقبت از بیمار پس از جراحی و درمان
 • جلوگیری از بروز عوارض جانبی قرص‌ها

Nursing training course with valid certificate
Theoretical nursing training course
قسمت تئوری دوره آموزشی کمک پرستاری

نمونه مدرک

Views: 8670

 • آموزش توسط اساتید هیات علمی دانشگاه

 • در پایان دوره برای شرکت کنندگان مدرکی از طرف دانشگاه آزاد صادر میشود که معتبر بوده و قابل ترجمه است

 • <<شرکت در این دوره برای عموم آزاد است و علاقه مندان بدون پیش نیاز تحصیلی یا محدودیت سنی میتوانند در این دوره شرکت کنند>>

 • <<ارائه دوره بصورت حضوری و مجازی و آنلاین میباشد>>

 •  کل دوره 32 ساعت

 • تئوری

 • 16ساعت آنلاین 

 • پنجشنبه ها ساعت 9 الی 17

 • عملی

 • 16 ساعت

 • حضوری و آنلاین

 • جمعه ساعت  9 الی 17

 • شروع دوره 28 اردیبهشت