وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
7/8۰۰/۰۰۰ تومان
شروع کنید

تجهیزات عمومی بیمارستان

اکنون ثبت نام کنید

توجه: لطفا برای اطلاع از زمان و تاریخ شروع دوره فرم ثبت نام را پر نمائید تا کارشناسان آموزشی در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

عناوين و سرفصل های آموزشی

 • معرفی تجهیزات بیمارستانی
 • دستگاه الکتروکارديوگراف
 • دستگاه مانیتورينگ
 • دستگاه الکتروشوک
 • دستگاه پالس اکسیمتری
 • دستگاه پمپ تزريق

اهداف کلی دوره:

 • آموزش حرفه ای دانشجویان، متقاضیان کار و شاغلین در حوزه مهندسی پزشکی
 • ارتقای کیفی سطح درمان
 • اشتغال زایی

اهداف جزئی دوره:

 • آشنایی با تجهیزات عمومی بیمارستانی و کاربری آن
 • افزایش کارایی کاربران تجهیزات عمومی بیمارستانی
 • کاهش هزینه های ناشی از خطاهای کاربران
 • کاهش ریسک های پزشگی ناشی از خطا های ناشی از استفاده نادرست از تجهیزات
 • تامین نیاز شرکت های مهندسی پزشکی و بیمارستان ها

نمونه مدرک

Visits: 608